Herzliya Museum of Contemporary Art - הדרכות לחינוך מיוחד
ביקור מודרך במוזיאון
הדרכות נושא קבוצתיות
חוגים וסדנאות
קורסי קיץ
קייטנות ופעילויות נוספות
השתלמויות ותכניות מיוחדות
צור קשר
צוות מוז"ההרשמה לעידכוני מוז"ה

דוא"ל
שם

תכניות לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים. כל תכנית נבנית בשיתוף עם המוסד המזמין בהתאם לגילאי המשתתפים.
מומלץ לבנות רצף של מפגשים.