Herzliya Museum of Contemporary Art - הדרכות לחינוך מיוחד
ביקור מודרך במוזיאון
הדרכות נושא קבוצתיות
חוגים וסדנאות
קורסי קיץ 2017
קייטנות ופעילויות נוספות
השתלמויות ותכניות מיוחדות
צור קשר
צוות מוז"ה - אגף החינוך של המוזיאוןהרשמה לעידכוני מוז"ה

דוא"ל
שם

תכניות לקבוצות בעלות צרכים מיוחדים. כל תכנית נבנית בשיתוף עם המוסד המזמין בהתאם לגילאי המשתתפים.
מומלץ לבנות רצף של מפגשים.