Herzliya Museum of Contemporary Art - חטיבת ביניים ותיכון
ביקור מודרך במוזיאון
הדרכות נושא קבוצתיות
חוגים וסדנאות
קורסי קיץ 2017
קייטנות ופעילויות נוספות
השתלמויות ותכניות מיוחדות
צור קשר
צוות מוז"ה - אגף החינוך של המוזיאוןהרשמה לעידכוני מוז"ה

דוא"ל
שם
קליק עם המצלמה (יסודי+חט"ב)

היכרות עם האפשרויות הגלומות במצלמה הנמצאת בכל בית. נכיר את חומרי הצילום, מצלמת נקב ומעבדת הפיתוח. בתוכנית: משחקי גילוי הקשורים לאור.
משך הפעילות: שלוש שעות.

מבוא לווידיאו-ארט (חט"ב + תיכון)

היכרות עם אמנות הווידיאו, שהחלה את דרכה בשנות ה-60 והפכה מרכזית באמנות העכשווית.
צפייה בעבודות מהארץ ומהעולם ושיחה על מאפייני המדיום. המבוא כולל תרגיל של
עבודה עם מצלמת ווידיאו וצפייה בחומרים שצילמו התלמידים.
משך הפעילות: שלוש שעות.

יום צילום (חט"ב + תיכון)

הצילום הינו כלי ביטוי אמנותי בנוסף להיותו מכשיר לתיעוד. בתכנית יכירו התלמידים עבודות צילום חשובות ומגוונות הרלוונטיות לחיינו ויבקרו בתערוכות צילום המוצגות במוזיאון. בסדנה יתנסו בבניית מצלמת נקב ובצילום בה, יתוודעו למעבדת צילום וייחשפו לתהליך יצירת התצלום. כל קבוצה תקבל תיק צילומים מיום חווייתי זה.
משך הפעילות: ארבע שעות.

ווידיאו ארט (חט"ב + תיכון)

יום פעילות חווייתי במוזיאון ובמוז"ה בנושא וידיאו ווידיאו ארט. היום כולל התנסות בצילום, צפייה פעילה בתהליך העריכה והיכרות עם עבודות וידיאו-ארט עכשוויות מארכיון המוזיאון ומן התערוכות המוצגות. התכנית חושפת את המשתתפים לאפשרויות המניפולטיביות של הווידיאו, חשיפה שתגרה אותם להיות צרכני טלוויזיה ביקורתיים, ולהצטרף לקהל צופי הווידיאו-ארט. כל קבוצה תקבל קלטת ובה אוסף של הסרטים שצולמו
משך הפעילות: שלוש שעות.

סדנת רישום

תכנית המשלבת מפגש עם יצירות קלאסיות ועכשוויות. התכנית מעוררת דיון תוסס וערני בסוגיות הקשורות בהתייחסות התרבות המערבית לגוף האדם. היא משלבת צפייה בפיסול, בשקופיות, בווידיאו-ארט וביקור בתערוכה עכשווית במוזיאון הקשורה לנושא זה. התכנית נוגעת בשאלות ובנושאים המעסיקים בני נוער גם בחייהם האישיים.
משך הפעילות: שעתיים.

מבוא לחשיבה מוזיאלית

המוזיאון כמנגנון: הצצה אל מאחורי הקלעים של המערכת המוזיאלית שתוצריה הם תערוכות.
מהי אוצרות וכיצד הוגים רעיון לתערוכה?
חשיפת שיקולי הדעת של המוזיאון: בחירה, התאמה, רצף ויחסי חלל-אובייקט.
אפשרות לסדנה מעשית הממחישה תהליך אוצרותי קצר.
משך הפעילות: שעה וחצי.